Astrologija

Astrologija je najstarejša znanost, predhodnica vseh današnjih znanosti, njeni začetki pa segajo daleč v pradavnino. Ljudje so že od nekdaj opazovali nebo, da bi dobili odgovore o vplivu nebesnih pojavov na njihova življenja in okolje.

Spremljajte me lahko ob ponedeljkih, enkrat mesečno v oddaji Dobro jutro – rtv slo.

Lunin ples si lahko pogledate v mojem blogu.

Prvi zapisi – klinopisi so nastali okoli leta 2.300 pred našim štetjem, in sicer na območju porečja Evfrata in Tigrisa, dežele Mezopotamije, imenovane tudi zibelka civilizacije.

V 18. stoletju pred našim štetjem so Babilonci prvi postavili uporaben sistem zodiaka, razdeljenega na dvanajst segmentov – ozvezdij. Pozneje so znanje o astrologiji nadgrajevali vsi pomembnejši narodi, od Egipčanov in starih Grkov do Rimljanov.

V 8. stoletju našega štetja so Arabci v Bagdadu in Damasku združili vsa znanja in dognanja bizantinske, perzijske in hindujske znanosti na področju medicine, astrologije in astronomije, združili so indijsko in helenistično astrologijo. V srednjem veku se je začela z astrologijo spoznavati tudi Evropa. Astrologija je dobila svoje mesto na dvorih, astrologi pa so postali ugledni svetovalci kraljev in veljakov. Imenovali so jih matematikusi, napovedovali pa so vreme in posledično letine.

V 17. stoletju je začela astrologija kot veda zamirati, razdružila se je z astronomijo, njen vnovičen preporod pa je bil šele v 19. stoletju. (Viri: I. Ognjenović, Zgodovina astrologije)

Astrologija preučuje, pojasnjuje in razlaga, kako gibanje in položaji nebesnih teles vplivajo na življenje na Zemlji. Ta vpliv oziroma soodvisnost, sopovezanost se ne odraža samo na materialnem in fizičnem nivoju, temveč na vseh nivojih našega življenja. Tu se srečamo s pojmom sinhronosti oziroma sinhronicitete, ki jo je odlično preučil in razložil Karl Gustav Jung (1875–1961), psiholog in psihiater, ki mu je astrologija služila kot orodje pri preučevanju psihe pacientov. S pomočjo astrologije je odkrival človekove nezavedne vzorce, vzorce človekovega jaza in jih povezal z medsebojnimi odnosi planetov. Povedano enostavneje, zakon sinhronicitete nam razlaga, kako vsak najmanjši del celote nosi v sebi vse lastnosti celote. Naše rojstvo je odraz trenutka univerzuma, kakor tudi nadaljnje življenje in naša usoda. Tako je vsak od nas enkraten, neponovljiv zapis univerzuma in posledično tudi vse, kar se nam v življenju dogaja – vsi odnosi so enkratni in unikatni, so originalen odraz nas samih.

Pri svojem delu astrolog uporablja rojstno karto, ki jo izdela na osnovi rojstnih podatkov posameznika. Rojstno karto lahko primerjamo z genskim zapisom posameznika, saj je enkratna in neponovljiva, a hkrati odraža vse zapise, zametke našega življenja. Rojstna karta je energetski zapis trenutka rojstva, odsev univerzuma, je zemljevid, razporejenost planetov na njej pa genski zapis in zapis usode, potek našega življenja. Tu prepoznamo potenciale in slabosti posameznika, predvsem pa lahko poiščemo rešitve skozi različne komplementarne in alternativne oblike zdravljenja in stranko usmerimo vanje. Zavedati se moramo, da edino, kar lahko spremenimo, smo mi sami in šele posledično skozi naše spremembe spreminjamo okolje in druge ljudi okoli nas.

Osnovni gradniki rojstne karte so znamenja, planeti in astrološke hiše. Če povem enostavneje – planeti so igralci, astrološka znamenja so njihove vloge, astrološke hiše pa oder.