Horarna astrologija

Horarna astrologija je veja astrologije, pri kateri astrolog podaja odgovor na podlagi astrološke karte, ki je izdelana glede na čas in kraj zastavljenega vprašanja oziroma na osnovi časa, ko astrolog razume vaše vprašanje.

Celotna interpretacija temelji na sinhroniteti med zastavljenim vprašanjem in odgovorom, ki se oblikuje v trenutku, ko spraševalec vprašanje zastavi. Jasnejše, kot je zastavljeno vprašanje, jasnejši odgovor se oblikuje.

Pomembni so vprašanje, naša iskrenost in želja po dejanskem odgovoru. Naj poudarim, isto vprašanje lahko postavimo samo enkrat, naslednjič pa šele, ko se nekaj spremeni, ko se spremenijo okoliščine, to je ponavadi v treh mesecih.