Karmična astrologija

Uvod

Vsak trenutek vsakdana vsebuje v sebi vsebino preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Vsa naša objektivna realnost je pravzaprav preteklost in je posledica naših starih zaslug.

Vse stvari in osebe, s katerimi prihajamo v odnose, vsebujejo naše vsebine iz preteklosti oziroma so refleksija nas samih.

S svojim zavednim delom uma smo usmerjeni v prihodnost, ko načrtujemo, sanjarimo, si želimo. A vsi prihodnji dogodki so že dokončani, obstajajo že vse rešitve, še več, vsi poteki so že določeni in od naše duhovne moči je odvisno, na katero pot bomo krenili – na pot največjega smisla našega življenja ali se bomo prepustili, bomo garali in trpeli ter bili na koncu nagrajeni ali bomo živeli lenobno, po inerciji, nespremenjeno, ne da bi osvajali nove lekcije.

Sedanjost je most, je proces med preteklostjo in prihodnostjo. Naše naslednje življenje bo postavljeno v takšne okoliščine, da bomo lahko razumeli nasprotnika na nasprotnem bregu. Ko smo sposobni dojeti in razumeti tudi nasprotni konec vsake zgodbe, drugo plat medalje oziroma ko dopuščamo razumevanje, kaj je nasprotnika pripeljalo do tega, kar je počel, se osvobodimo, pa čeprav se še vedno ne strinjamo z nasprotno stranjo.

Vsaka rojstna astrološka karta opisuje naše celotno življenje. 12 astroloških hiš predstavlja 12 življenjskih področij, a že v osmi je opisana naša smrt. Kaj potem opisujejo preostale štiri hiše? Z njihovo pomočjo si lahko razložimo prednatalno obdobje vsakega posameznika, obdobje od spočetja do njegovega rojstva devet mesecev pozneje. Tako te štiri hiše natančneje opisujejo razvoj duše posameznika od rojstva do smrti in ponovne inkarnacije.

Življenje in smrt sta neločljivo povezana, sta prepletena, sta neka kontinuiteta, ko se v trenutku smrti oziroma ob zaključku ene inkarnacije že opisuje naslednja inkarnacija.

Nekateri enačijo smrt s sprehodom skozi tunel. Ta tunel ali predor ali osma hiša v astrologiji opisujejo hkrati smrt, spolni akt in trenutek spočetja, ki mu sledi rojstvo osebe, a šele po prehodu štirih hiš, po desetih lunarnih mesecih oziroma po devetih sončevih mesecih.

ELEMENTI, KI NAM OPIŠEJO INKARNACIJE

Saturn, poimenovan tudi gospodar karme, je planet, ki opisuje preteklo inkarnacijo. Saturn gospodar časa nas preizkuša v naši vztrajnosti in doslednosti, nam pošilja vedno enake lekcije, da jih dojamemo, naredimo in osvojimo, potem sledi nagrada. Njegovo karmo opisujemo kot karmo vzroka in posledice oziroma po načelu – kar si sejal, to žanješ. Saturn v poziciji (v znaku, hiši, vladarstva in v aspektih) ter v dispoziciji (prek njegovega vladarja v znaku, hiši, vladarstev in v aspektih) opisuje trenutne okoliščine, naše bivanje v tem trenutku prek našega uma in občutij.

12. hiša in planeti v 12. hiši so vezani na preteklo življenje in predstavljajo sintezo vseh dogajanj preteklega življenja, kjer so opisane vse naše izkušnje, vsa naša čustvovanja, razmišljanja, …

Retrogradni planeti vedno opisujejo nedokončane zgodbe, neosvojene lekcije, neopravljene izpite v preteklem življenju. Zdaj imamo v trenutnem življenju prek njih ponovno priložnost, da te lekcije osvojimo. Tega ne smemo dojemati kot breme, temveč kot možnost, dodatno danost, da lahko s pomočjo dvojnega izkustva osvojimo lekcijo, kar nam omogoča osebno rast.

Severna in južna lunarna zanka oziroma aspekti z osjo vozlov, pri čemer proučujemo predvsem kvadrate, trigone in sekstile. Prav ti aspekti opisujejo naše preteklo življenje, medtem ko konjunkcija opisuje predpreteklo in prihodnjo inkarnacijo. Ožji, kot so aspekti, izrazitejša je zgodba, a upoštevamo aspekte največ v orbisu( odmik med planetoma ali planeti) 5 stopinj, sama osebno v orbisu 2 stopinji. Južna lunarna zanka govori o dogajanjih v predpretekli inkarnaciji, o zelo starih izkušnjah ali o trenutnih danostih z močnimi povezavami predpreteklih inkarnacij, in ne o pretekli inkarnaciji.

Zadnja Lunina konjunkcija opisuje najpomembnejšo lekcijo duše v preteklem življenju oziroma v predhodni inkarnaciji. To je edini izmed faktorjev karme, ki je prisoten v vsaki rojstni karti. Kakšna je ta lekcija, pa nam opiše planet – v znamenju, hiši in aspektih ter v dispoziciji, s katero je bila Luna nazadnje v konjunkciji (planet, ki je za Luno).

Seperativni aspekti v orbisu 1. stopinje opisujejo dogajanja v preteklem življenju.

Vsi težavni, dinamični aspekti  v rojstni karti posameznika.

Vsakdo izmed nas oziroma naša duša mora skozi karmično popotovanje dvakrat, najprej na ravni našega uma, pozneje še na ravni telesa, najprej moraš ozavestiti, šele nato sledi materializacija sprememb.

Zakaj? Ker način našega delovanja v tem življenju, v tem trenutku determinira podzavest v naslednjem življenju, saj trenutna 1. hiša v naslednjem življenju postane 12. hiša.

In zato je še kako pomembno, kaj počneš zdaj, kaj seješ in kaj boš žel v naslednji inkarnaciji. Ko dojamemo, absolviramo in opravimo vse lekcije trenutnega življenja, bomo v naslednji inkarnaciji rojeni z močno misijo ali poslanstvom posameznika in šele prek osvajanja teh lekcij pridemo do končne osvoboditve duše.

Če vas zanima kaj več, pa vabljeni v tečaj karmične astrologije – 8 modulov ali na astrološke večere s karmično vsebino. Sledite mi na časovnici ali v aktualnih zapisih.

IMATE MORDA VPRAŠANJE ?