Leto Venere II. del

Venera skozi znamenja Zodiaka, opisuje naš odnos do ljubezni, odnosov, vsega lepega, etike in morale, ter do financ, lastne cene ali samozavesti in naš odnos do hrane.

Kakšna je pa vaša rojstna Venera ?

Za lažje razumevanj osebne Venere, sledi opis Venere skozi znamenja in hiše Zodika. skozi znamenja je bila opisana v prvem delu, tokrt jo spoznajmo skozi posamična življenjska področja.

•     Prva hiša, njen vrh se imenuje ascendent in je ena najpomembnejših točk osebnega horoskopa. To smo mi in naše telo, naša zunanjost, naš fizični videz, naš značaj in naše delovanje navzven. Pomeni naše rojstvo in izkušnjo, ki nas zaznamuje za vse življenje. To je prvi vtis, ki ga naredimo na ljudi, je naša maska, naš način, kako delujemo v tem svetu, je naše nezavedno izražanje, naša nebesedna komunikacija. Naš značaj in temperament. Planet v 1. hiši velikokrat spremeni lastnosti znamenja ascendenta, bliže kot je ascendentu, močnejši je njegov vpliv. V naravnem horoskopu je to ovnova hiša in ji vlada Mars. Osebe z Venero v prvi hiši so izredno privlačni in lepi ljudje, ki so velikokrat samovšečni in te lastnosti izkoriščajo sebi v prid, kot obliko bližnjice za doseganje ciljev.

•     Druga hiša je materialna hiša, hiša naše lastne vrednosti in denarja. Pove nam, kako se cenimo, koliko smo samozavestni, kako ravnamo z denarjem, kakšna je naša sposobnost za pridobivanje denarja, kakšen je naš odnos do hrane ter kašne so naše etične in moralne vrednote. V naravnem horoskopu je to bikova hiša, ki ji vlada Venera. Osebam z Venero v drugi hiši veliko pomeni denar, materialnost in stabilnost, to je osnovna zgodba njihovega življenja, je na vrhu lestvice njihovih vrednot in enako pričakujejo tudi od partnerja ali drugih ljudi. Odlično znajo z denarjem. So veliki hedonisti.

•     Tretja hiša opiše naš način sporazumevanja, komunikacije, govora. Pove nam, kako razmišljamo, kako pišemo, kako se izražamo, kakšne odnose imamo z bližnjo okolico, s sosedi pa tudi z brati in sestrami. Opisuje, kako uspešni smo v osnovni šoli, kako vešči smo z besedami in kako se najlažje izražamo, ali besedo izgovorimo, zapišemo ali celo zapojemo. Tu dobimo informacijo o našem načinu obvladovanja telesa, kakšni sta naša koordinacija in naša gibljivost. Opisuje naš način povezovanja mentalnega in materialnega sveta. V naravnem horoskopu je to dvojčkova hiša, ki ji vlada Merkur. Osebe z Venero v tretji hiši obožujejo lep, skladen način izražanja, so zelo prijetni in dobro sprejeti v svojem okolju, kjer se družijo in razpravljajo. Zelo dobri so v vseh oblikah komunikacije. Obožujejo vse lepo in dobro, znajo uživati ter to tudi povedati, zapisati in izraziti.

•     Četrta hiša opiše naš čustven in psihološki svet − IC je hiša doma, staršev, družine in genetike, varnosti, sprejetosti. Je pomembna hiša, saj na tem področju dobimo prve izkušnje, ki jih nato ponesemo s seboj v vse vrste odnosov. Opisuje enega od staršev, ki ima na nas močan vpliv, v ženski karti očeta, v moški karti mamo. Opisuje, kako se počutimo ali smo se počutili v izvornem domu, kaj nam ponuja in kaj nam pomeni. Opisuje naš intimen svet, našo socializacijo, pa tudi kako si opremimo dom ali stanovanje. V naravnem horoskopu je to rakova hiša, ki ji vlada Luna. Osebe, katerih rojstna Venera se nahaja v tej hiši, imajo izreden občutek za ustvarjanje prijetnega doma, tako navzven (fizično, oprema, dizajn, pa tudi izbira, prodaja ali nakup nepremičnine) kot tudi nematerialno, saj ustvarjajo lepe odnose znotraj doma. Doma jim je najlepše. • 

•     Peta hiša je hiša življenja, ljubezni, otrok, ustvarjalnosti, športa in hiša krajših potovanj. Tukaj živimo svojega »notranjega otroka«, tu uresničujemo svoje sanje, pa naj bodo to ljubezen, ustvarjalnost, hobiji ali igre. Je hiša življenja in radosti, poleg 1. in 9. hiše. V naravnem horoskopu je to levova hiša, ki ji vlada Sonce. Največji kreativci, najboljši športniki, predani igralci in imajo osebno Venero v peti hiši. Uživajo v ljubezni, umetnosti in z otroki, saj so tukaj najboljši in jim gre vse z lahkoto. So prijetni, ustvarjalni, igrivi in vedo, kaj hočejo, ker so povezani z notranjim otrokom.

•     Šesta hiša je hiša vsakdana, dela, rutine, hišnih ljubljenčkov in služenja drugim. Tu se pokažejo naš odnos do dela, naše delovne navade, odnosi do sodelavcev, podpora in pomoč drugim ljudem, kakšnega zdravja smo in kakšen odnos imamo do živali. Opisan je naš vsakdanjik in njegova kvaliteta. Vidi se naš odnos do drugih ljudi, predvsem do ljudi, ki so v slabšem položaju od nas. V naravnem horoskopu je devičina hiša, ki ji vlada Merkur. Oseba s takšno postavitvijo osebne Venere so rojeni za delo, saj jih to osrečuje, v delovno okolje pa tudi prinašajo veselje, spodbudo in dobro organizacijo. Zelo so iznajdljivi, pripravljeni pomagati drugim, ustvarjalni, delo z rokami jim je v veliko veselje.

•     Sedma hiša ali descendent je nasprotje ali opozicija nam, prvi hiši. Tu so zapisani vsi naši partnerji, poslovni in ljubezenski, naši odkriti sovražniki in odnosi do vseh teh ljudi. Prva in sedma hiša pomenita celoto. To je hiša medčloveških odnosov in področje javnosti. V naravnem horoskopu je to hiša tehtnice, ki ji vlada Venera. Osebe, ki imajo rojstno Venero v hiši vseh vrst odnosov, ne želijo ali ne zmorejo biti same, partnerstva vseh oblik jim pomenijo največ, zaljubljeni so v ljubezen in partnerja. Zelo so družabni, prijetni, šarmantni in vse to vnašajo v svoje odnose. Prav tako pa tudi sami potrebujejo takšne soljudi, svoje partnerje.

•     Osma hiša je hiša smrti in vnovičnega rojstva, preobrazbe, seksualnosti, okultizma, dediščine in denarja drugih. Je hiša krize in trpljenja, popolne preobrazbe. Hiša vseh začetkov in koncev. Je hiša lastnine in denarja našega partnerja ter vsa njegova podpora, tudi njegova etika in morala. Skozi to hišo vrednotimo druge ljudi. Je hiša medicinskih operacij, bančništva, zemeljskega bogastva, rudarstva, naših posojil in izposojenega denarja ali od drugih pridobljenega denarja. V naravnem horoskopu je škorpijonova hiša, ki ji vladata Mars in Pluton. Vsakdo, ki ima osebno Venero v tej hiši se lahko  prepozna po  močnih strasteh, predanost, posesivnost in ljubosumju ter pretirani želji po nadzoru drugih. Privlačijo jih strastna razmerja, včasih uničujoča, ki se jim popolnoma predajo. Obsedeni so z denarjem drugih.•   

•     Deveta hiša je ena od hiš življenja, poleg 1. in 5. hiše je hiša odrešitve, višjih znanj, optimizma, religije, filozofije, tujine, hiša širitev in ekspanzije. V naravnem horoskopu je strelčeva hiša, ki ji vlada Jupiter. Osebe z Venero v deveti hiši si zlahka najdejo ljubimca ali partnerja med tujci ali v tujini, ljubijo popotovanja in vse tuje. So zelo tolerantne, optimistične in strpne osebe, do sebe in soljudi.

•     Deseta hiša − MC je hiša ambicij, našega statusa in prepoznavnosti v družbi, opisuje enega od staršev, v ženski karti mamo, v moški karti očeta. Tu vidimo, kakšna bo naša družina, ki si jo bomo sami ustvarili. Je hiša kariere, podjetnosti in lastnega posla. V naravnem horoskopu je kozorogova hiša, ki ji vlada Saturn. Osebe uživajo v svojem statusu in prepoznavnosti v družbi, ki jo dosežejo zaradi lepote, prijetnosti ali drugih sposobnosti. So ambiciozni in bi naredili vse za preboj, a so hkrati prijetni, spravljivi in družabni.•    

•     Enajsta hiša je hiša odrešitve, upov, novih ciljev in vizije. To je tudi hiša prijateljev in enako mislečih ljudi, hiša, kjer svoje ideje združujemo z drugimi za skupno dobro. Hiša napredka, revolucij in osvoboditve. Hiša vseh vrst združevanja od sindikatov do strank, društev in organizacij, enako mislečih ljudi. V naravnem horoskopu je vodnarjeva hiša, vladata pa ji Saturn in Uran. – Osebe t Venero v 11. hiši, so zabavni, prijetni ljudje, ki znajo narediti razpoloženje in so zaželeni. Največje zadovoljstvo in srečo jim prinašajo druženja s prijatelji. Zanje je značilno veliko naglih, nenadejanih sprememb na področju ljubezni in partnerstva, vodi jih zgodba svobode in neodvisnosti, potrebujejo tudi takšne partnerje.•    

•     Dvanajsta hiša je najbolj oddaljena hiša, je hiša največjih strahov in največjih skrivnosti v nas. Opisuje kolektivno karmo, zaprte organizacije in institucije, vse sovražnike in ljudi, ki delajo izza našega hrbta. Hiša daljnih potovanj čez ocean, pa tudi v onostranstvo, je hiša nemoči, osame in vsega nezavednega v nas. V naravnem horoskopu je to hiša rib, ki ji vladata Jupiter in Neptun. Osebe z Venero v dvanajsti hiši so večni iskalci idealne ljubezni, ki jo težko najdejo, ker na Zemlji takšna ne obstaja. Izgubljeni so v iluzijah in sanjarjenjih o ljubezni ali partnerstvu, zelo so občutljivi in sočutni. Ljubezni ne izražajo navzven, velikokrat so iz usmiljenja v razmerju s šibkejšo ali prizadeto osebo oziroma z neprimerno osebo.

Uživajmo v novem letu, letu 2018.

Želim vam srečno, zdravo, ljubezni in uspehov polno novo leto. Dovolite ljubezni, da vstopi skozi velika vrata.

Kaj konkretno pa vam osebno prinaša ali nudi prihajajoče leto, pa izveste na osebnem posvetu pri vašem astrologu.

IMATE MORDA VPRAŠANJE ?