Najpogostejša vprašanja o hipnozi in samohipnozi

Še enkrat vse o hipnozi ali najpogostejša vprašanja o njej

Kaj je hipnoza?

Hipnoza je metoda samozdravljenja in naravno stanje naše zavesti. Z njeno pomočjo komuniciramo z našo podzavestjo in s sugestijami menjamo zapise v podzavesti z novimi, boljšimi in ustreznejšimi za nas. Odpravljamo strahove, fobije in tesnobo, izboljšujemo samopodobo, gradimo samozavest in še mnogo drugega.

Ali je hipnoza škodljiva?

Nikakor, hipnoza je popolnoma naravno stanje zavesti, ki ga doživljamo večkrat dnevno, a se ga ne zavedamo. Vsaka hipnoza je pravzaprav samohipnoza. To stanje doživimo vsakokrat, ko nas pritegne zanimiv film, knjiga ali reklama, takrat, ko »pademo« v dogajanje, ko poslušamo zanimiv govor politika, učitelja ali kakšne druge osebe, pa tudi kadar se razjezimo. Otroci večino svojega budnega dneva preživijo v hipnotičnem stanju.

Kako deluje hipnoza?

Naš um sestavljajo zavestni, podzavestni in nezavedni del. Področje hipnoze je podzavest, kjer so shranjene vse informacije, vsi zapisi. Pomembno je, da smo odločeni nekaj spremeniti v svojem življenju, hipnoza pa nam pomaga, da laže pridemo do cilja. Pomembni smo mi in naša odločenost.

Kako se počutiš v hipnozi?

Zelo prijetno, kot v globoki meditaciji, saj smo telesno in mentalno popolnoma sproščeni, v našem telesu in umu nam je prijetno in udobno. Na nek način smo osvobojeni.

Ali je lahko vsak hipnotiziran?

Da, vsakdo, ki si to iskreno želi, ki ima določena pričakovanja. Vsakdo, ki zaupa in verjame. Največja težava hipnoze in samohipnoze je strah pred hipnozo.

Bom zagotovo prišel iz hipnoze, bom lahko zapustil to stanje?

Iz hipnoze oziroma iz hipnotičnega stanja lahko izstopimo kadarkoli želimo. Hipnoza je aktivno stanje našega uma. V tem stanju uma se nam okrepijo čutila in zaznave, poveča se pretok krvi. Večja težava je ohranjanje hipnotičnega stanja kot pa izhod iz njega.

Ali v hipnozi spimo?

Ne, to je stanje globoke fizične in mentalne sprostitve, je stanje močnega fokusa zgolj na eno stvar, je budno stanje, kjer se ves čas zavedamo sebe in svoje okolice in v vsakem trenutku lahko izstopimo iz hipnoze.

Kaj potrebujem za dobro hipnozo?

Ne prav veliko: željo, pričakovanja, zaupanje in čas.

Kako prehajamo v podzavestni del našega uma?

S pomočjo hipnoze, tako da preskočimo kritični faktor, ki je kot nekakšen mejnik med zavestjo in podzavestjo.

 Nam hipnoza lahko pomaga pri premagovanju strahov in fobij?

 Seveda, saj je delovno področje hipnoze podzavestni del našega uma, kjer so spravljeni vsi neokrnjeni in nespremenjeni zapisi ter vse informacije naših življenj, posledično tudi vzrok za strahove in fobije.

Kdo laže vstopa v hipnotično stanje?

Načeloma ni razlik med ljudmi, če nimate strahu pred hipnozo ter imate željo in cilj.

Ali lahko sprejemamo vse sugestije?

Ne, sprejemate samo tisto, kar si želite, kar je v okviru vaših moralnih in etičnih norm, ničesar ne sprejemate proti svoji volji.

Na katerih področjih nam hipnoza pomaga?

Odlične rezultate dosegamo pri odpravljanju in nadzoru stresa, pri vseh vrstah odvisnosti, pri težavah hranjenja, pri odpravljanju kajenja. S hipnozo izboljšamo samozavest, samopodobo, odpravimo zadrego, tremo in neodločnost. Lažje dosegamo zastavljene cilje v osebnem in poslovnem življenju. Uspešno se uporablja pri delu s športniki, dijaki in študenti, skratka na vseh življenjskih področjih, kjer želimo karkoli odpraviti, spremeniti, izboljšati ali nadgraditi.

Kaj je najpomembneje za doseganje hipnotičnega stanja?

Motiv, cilj in premagan strah pred hipnozo. Uspeh hipnoze je popolnoma odvisen od vas, če si resnično želite sprememb, če vas ni strah sprememb in hipnoze. Hipnoza je oblika samozdravljenja in popolnoma naravno stanje.

Koliko obiskov pri hipnoterapevtu je potrebnih za doseganje želenega cilja?

V povprečju od dva do tri, odvisno od vrste težave.

Kaj je samohipnoza?

Popolnoma enako kot hipnoza, le da sami vstopate v hipnotično stanje brez pomoči druge osebe, z določenim geslom, to geslo pa je lahko določen gib, izbrana beseda ali izbrana vizualizacija. Vsaka hipnoza je pravzaprav samo hipnoza. Prvič vstopate v hipnotično stanje s pomočjo terapevta, ki vam s sugestijo preda geslo za samohipnozo. Samohipnoza je odlična podpora oziroma dopolnilo hipnozi,nadaljevanje terapevtskega dela doma, saj jo lahko uporabljamo kjerkoli in kadarkoli brez prisotnosti terapevta.

Kaj pa regresija, je mogoča?

Seveda, če želite, se lahko povrnete v katerikoli dogodek sedanjega ali preteklegaživljenja. Regresija je eno od najzanimivejših in najuporabnejših področijterapevtskega dela in ključ za rešitev številnih težav.

Komu odsvetujete hipnozo?

Osebam z osebnostnimi motnjami, s shizofrenijo ali z bipolarno motnjo. Njim se priporoča in svetuje obisk psihiatra ali kliničnega psihologa. Enako ne priporočam hipnoze ljudem, ki so odvisni od psihoaktivnih snovi.

Kaj pridobimo s hipnozo?

Veliko, izboljša se nam kakovost življenja, življenje spet obvladujemo mi in ne življenje nas.

IMATE MORDA VPRAŠANJE ?