Recept za dober odnos

Recept za dober odnos – na žalost ga ni, je le nekaj dejstev

Zaljubljenost kmalu mine, a za dober odnos je potrebno kaj več. Ljubezen je kot ogenj, ki ga je potrebno nenehno ohranjati in »prilivati olja«.

Vsi naši odnosi, ne samo ljubezenski, so živ organizem in se nenehno ustvarjajo, spreminjajo, sklepajo in razklepajo in mi z njimi. To je dinamika naših življenj. V naše odnose prinesemo vso popotnico našega življenja, sedanjega in preteklih, genetski spomin oziroma vzorce naših prednikov in kolektivno zavest našega okolja. Odnos je kot konglomerat, skupek vsega naštetega, obeh partnerjev  z dodanim sedanjim trenutkom, ki ga označujejo naše trenutne potrebe in trendi okolja. Vsak svojo potnico in pričakovanji vstopamo v odnose, pripravljeni na vse ali nič, vsakič odločeni, da nam tokrat zares uspe, da presežemo vse pretekle vzorce in navade, da uskladimo potrebe in pričakovanja, da izpeljemo in osvojimo eno najtežjih nalog našega življenja – partnerstvo.

Osrečujoč, zadovoljujoč in izpolnjujoč partnerski odnos je osnova vsega.  Kdaj pa je takšen odnos? Takrat, ko smo mi srečni in zadovoljeni –  ne, premalo –  ko sta oba partnerja izpolnjena v njem, ko v njem rasteta in sta srečna. Če se imam jaz še tako dobro v obstoječem odnosu, a moj partner ne, potem to ni to.

Enotne recepture za trden in uspešen partnerski odnos ni, saj je odnosov toliko vrst, kolikor je ljudi,  a obstajajo določeni temelji, smernice,  ki so sestavni del vsakega zdravega ljubezenskega partnerstva :

  • Komunikacija je vse. Iskrena in kvalitetna komunikacija je osnovni temelj in gradnik dobrega odnosa. To je takrat, ko z lahkoto in brez zadržkov razpravljamo o svojih pričakovanjih, pa tudi o pomislekih, strahovih in dvomih in smo hkrati sposobni in pripravljeni poslušati in razumeti partnerja.
  • Bližina, nežnost in intima. Takrat, ko se brez besed razumemo ali smo razumljeni. Osrečujoča seksualnost je drugi temelj dobrega odnosa, ko se energijsko povežemo s partnerjem, ko na nezavednem nivoju ustvarjamo višje oblike partnerstva, ko postajamo eno, združeni v duši.
  • Skupni interesi, a hkrati ohranjanje svojih interesov. Skozi čas in v kasnejšem življenjskem obdobju, so prav skupni interesi tisti, ki dajejo energijo in življenje našemu odnosu. Še kako pa je pomembno ohrani tudi samo svoje interese, hobije in prijatelje. Največja napaka novo nastali zvez je, da pozabimo na vse preteklo, na stare prijatelje in stare hobije.
  • Razreševanje konfliktov. Konflikti so sestavni del naših življenj in niso nekaj slabega, so kot lekcije, ki nam prihajajo nasproti, da jih ustrezno, konstruktivno in sproti razrešimo, da dokončamo nalogo in bogatejši gremo dalje v življenje. Konflikt je nasprotje med mojimi in partnerjevimi željami, potrebami, zamislimi in pričakovanji. Prav tukaj se izpostavi sposobnost kvalitetnega komuniciranja. Naj vam zaupam skrivnost, lastni odnosi so večna, nikoli dokončana zgodba in večna mediacija.
  • Zaupanje, razumevanje, empatija in zvestoba. Osnova vsake nove ali obstoječe veze je zaupanje in zvestoba, takšna kakršna je sprejemljiva za obe strani. Če ni zaupanja, ni bližine, ni ljubezni in kvalitetnega odnosa. Prav empatija nam pomaga, da v odnosu razumemo, čutimo in sprejmemo drugega prav takšnega, kakršen je.
  • Poznati moramo sebe, se zavedati svojih potreb, pričakovanj in svojih preteklih izkušenj. Spreminjamo lahko smo sebe in posledično druge ljudi in naše odnose. Potrebno je predelati pretekle izkušnje, pošteno in odkrito, se soočiti z našimi napakami in se iz njih učiti. Predvsem pa se je potrebno soočiti z našimi nerealnimi pričakovanji, ki so odraz preteklih razočaranj znotraj naše osnovne družine, v zgodnjem otroštvu.
IMATE MORDA VPRAŠANJE ?