SATURN, VELIKI UČITELJ

SATURN

Vlada znamenju kozoroga in vodnarja, je vladar 10. in 11. hiše v naravnem horoskopu, moški planet, malefik. Predstavlja življenjsko obdobje od 69. leta pa do smrti, dan v tednu je sobota, kovina svinec, barva rjava.

  • Psihološki vidiki, povezani s Saturnom, so vztrajnost, odločnost, ambicije, konservativnost, sposobnost odpovedovanja, vsi naši zavedni in nezavedni strahovi, vse naše zavestne ali nezavestne omejitve, karmične izkušnje.
  • V grški mitologiji je bil Kronos kiklop, potomec boginje Gaje in Urana, ki sta imela številno in neposlušno potomstvo. Oče Uran jih je metal v podzemlje Tartar, a je kljubovalna žena Gaja ščuvala in nagovorila svoje otroke, naj rešijo svoje sorojence. Na to je pristal le najmanjši med njimi Kronos. Gaja mu je dala srp, s katerim je skopil in premagal očeta Urana ter prevzel oblast. Umirajoči oče Uran je Kronosu napovedal enako usodo – da ga bo ubil lasten otrok. V starem Rimu so ga imenovali Saturn in je bil zaščitnik poljedelcev in rudarjev, predstavlja pa časovni okvir, red, sistem, letne čase, odrekanje in strukturo.
  • Sinonimi za Saturna so ded, učitelj, nadrejeni, avtoriteta, strogost, askeza, odrekanje, celibat, izolacija, čas, ponavljanje lekcije, kamen, beda, umazanija, služabnik, gora, umor, bolečina, zemlja, meja, struktura, podeželje, konservativnost.
  • Telesno se Saturn povezuje z močnimi strukturami v telesu, kot so kosti, zobje, koža in lasje.
  • Astrološka hiša, v kateri je Saturn, opisuje življenjsko področje, kjer nam je najtežje, kjer si najbolj in najdlje prizadevamo, a imamo najslabše uspehe. Tukaj je vse zaledenelo, upočasnjeno, skromno in polno bremen. Tukaj spoznavamo in dokončujemo svoje karmične lekcije, ko spoznavamo še drugo plat dejstev.

Tranzitni Saturn za svojo pot preko zodiaka, ko se ponovne vrne na rojstno mesto, potrebuje med 28,5 in 30 let, a vmes na približno 7 let naredi aspekte v odnosu do rojstnega Saturna. Tako na celotni poti skozi zodiak naredi dva kvadrata, eno opozicijo in eno konjunkcijo. Magično število 7, ki nas vodi skozi naša življenja, v spremembe, zrelost in osebni razvoj. Zagotovo so najpomembnejše konjunkcije, mi jih poimenujemo cikli Saturna ali povratek Saturna na rojstno pozicijo. Prvi cikel se dovrši med 28. in 30. letom, drugi okoli 58. leta, tretji okoli 90. leta, odvisno od letnih hitrosti Saturna in njegovih retrogradnih poti.

SATURNOVI CIKLI in pot SATURNA preko rojstne astrološke karte

Prvi Saturnov cikel poteka od našega rojstva do obdobja med 28,5. in 30. letom. V tem času se gradi naša osebna identiteta. V tem obdobju delujemo na nezavedni ravni, se seznanjamo s svojimi danostmi in razrešujemo karmične vsebine, je obdobje naše socializacije preko izvorne družine in širše okolice.

Prvi kvadrat nastopi okoli 7. leta in to obdobje je namenjeno razvoju otroka, prvo preko matere in družine, v 7. letu, ko sta rojstni in tranzitni Saturn v prvem kvadratu, pa se začenja separacija, otroci vstopajo v šolo,  izstopijo iz družinskega mehurčka in začenjajo odkrivati svet izven svojega doma in se povezovati z drugimi ljudmi in odkrivati lepote in pasti zunanjega sveta in se prvič soočajo za lastno odgovornostjo.

Opozicija med rojstnim in tranzitnim Saturnom nastopi okoli 14. leta, že močno smo zakorakali u obdobje adolescence, izkusimo prve ljubezni, prijatelji postajajo pomembnejši kot naši bližnji, zavedamo se svoje seksualnosti in naše usmerjenosti v njej. Intenzivno oblikujemo odnose vseh vrst, s primerjamo s sovrstniki in življenje nam nalaga vedno več odgovornosti do sebe in sveta okoli nas.

Drugi kvadrat se oblikuje okoli 21. leta, iščemo svoj prostor pod soncem, se soočamo z izzivi, ki si jih nalagamo sami ali naša okolica – družina in družba. To je dokaj nestabilen čas, ko raziskujemo, preizkušamo in naj ne bi sprejemali pomembnih odločitev.

Med 28,5. in 30. letom se dovrši konjunkcija obeh Saturnov, tranzitnega in rojstnega, mi pa zaključimo, podoživimo celoten Saturnov krog ali cikel skozi našo rojstno astrološko karto. Saturn je prehajal vsa znamenja, vse hiše in se preko aspektov povezal z vsemi rojstnimi planeti. Nastopi trenutek streznitve, morda šok, ko spoznamo kaj so naše resnične možnosti in danosti, mi pa moramo odgovorno izbrati najprimernejšo pot v naprej. Vstopili smo v obdobje zrelosti, brezskrbnost in mladost sta le še nek vedno bolj oddaljen spomin. To obdobje traja približno 2,5 let, to je obdobje tik pred konjunkcijo, sama konjunkcija in kratko obdobje po konjunkciji obeh Saturnov.

Če smo uspešno zaključili prvi Saturnov krog, če nam je uspelo predelati glavnino karmičnih nalog, nas čaka v naslednjem obdobju tja do 58 leta, drugi krog in veliko akcije in realizacije. Pred nami so najbolj ustvarjalna in plodna leta, tako v materialnem in nematerialnem smislu. Najintenzivneje bo deloval na področjih, ki jim vlada, kjer imamo znamenja kozoroga in vodnarja in na področju  rojstne pozicije. V vmesnem času smo ponovno soočeni s kvadrati in opozicijo, a hkrati naši kvadrati sovpadajo s kvadrati in opozicijami in konjunkcijami družinskih članov.

Druga vrnitev Saturna na rojstno mesto je zopet čas revizij, stresen čas soočanja prehojene poti in realiziranega. Pojavijo se prvi manki energije in posledično upočasnitev našega delovanja, mi pa se vedno bolj soočamo s tretjim življenjskim obdobjem, s starostjo in minljivostjo. Čas mineva vse hitreje, mi pa vedno bolj razmišljamo, kaj nam je še za postoriti, kako želimo preživeti preostanek let, postanemo bolj subtilni. In prihajajo nagrade, čas žetve, saj je Saturn pravičen razsodnik in učitelj, ki nas bogato nagradi, a le, če smo se uspeli povezati z njim, če smo osvojili lekcije in naredili naloge. Veliko težav v tem življenjskem obdobju so posledica neustrezne integracije Saturna, nam pa se manifestirajo kot višja sila, pot usode. A vse to so zadnji namigi, zadnji opomini, da naredimo že nekaj. Lahko zapadamo v bolezen, lahko se nam kopičijo težavne situacije – vse to so le opomini, da naše delovanje ni bilo in še vedno ni ustrezno, da se še vedno nismo dovolj naučili, da nismo veliko dojeli bistva.

Naslednji, tretji cikel bomo doživljali podobno kot drugi cikel, a le v obratnem vrstnem redu, njegova intenziteta je odvisna od predhodno opravljenih nalog.

TE ZANIMA V KATEREM SATURNOVEM CIKLU SI, vse izveš na astrološkem posvetu. Tukaj se prijaviš.